Sunday, January 19, 2014

Penguatkuasaan Akta Hakcipta di Malaysia bermula.

Oleh: Harith Faruqi Sidek

1 Disember 1987, bermulanya penguatkuasaan Akta Hakcipta 1987 menggantikan Akta hakcipta 1969 yang dimansuhkan.


Sumber:

Sumber:
R.Nadeswaran. (2 Disember 1987) No more free music. The New Straits Times.p.1

No comments: