Sunday, October 11, 2015

Perpustakaan Awam pertama di Kelantan.
Perpustakaan Awam pertama di Kelantan. Kota Bahru Carnegie Public Library yang dibuka pada tahun 1938 dengan kos 1000 pound sterling hasil sumbangan Carnegie Corp. yang diasaskan oleh Andrew Carnegie seorang ahli perniagaan serta dermawan berbangsa inggeris.

Sumber:

Hedwig Anuar. Blueprint for Public Library Development in Malaysia. Kuala Lumpur: PPM. 1968.

Malaysia to lose Carnegie library (18 March 1982), Spokane Chronicle.

No comments: