Wednesday, May 01, 2013

Buku Klasik : Daftar Buku2 Terbitan Malaysia 1972.

Oleh : Harith Faruqi Sidek

Buku 390 mukasurat ini telah disusun oleh penerbitnya, Pustaka Antara dan diterbitkan pada tahun 1972. Buku ini menghimpunkan buku - buku yang diterbitkan di Malaysia, Singapura dan Brunei (sepertimana yang tertera pada kulit buku) yang diterbitkan oleh 81 buah penerbit yang terpilih. Senarai buku ini disusun mengikut dua kaedah, iaitu mengikut judul buku, dan  mengikut nama pengarang.


Kulit buku yang menggunakan judul Bibliografi Buku-buku Melayu yang diterbitkan di Malaysia, Singapura dan Brunei.

Kulit verso pula judulnya ialah Daftar Buku2 Terbitan Malaysia.
Maklumat penyumbang buku ini dilekatkan pada kulit dalam buku ini.
Senarai 81 Penerbit buku yang menyumbang kepada daftar yang  disusun  dalam buku ini.
Antara Penerbit yang tersenarai
Penerbit yang popular pada suatu ketika dahulu, Harmy turut  tersenarai.
Daftar senarai mengikut Judul

Antara pengarang yang tersenarai didalam buku ini ialah, Arena Wati, Usman Awang, A. Samad Said, Keris Mas, A. Teeuw, Awam-il Sarkam, Kala Dewata, Pak Sako, Harun Aminurrashid, Adibah Amin, Asmah Hj Omar, Nora, Aziz  Afkar, Mokhtar Petah, Za'ba, HB Jassin, Shaharom Hussein dan ramai lagi. 

Daftar senarai mengikut Pengarang
Pak Harun Aminurrashid atau HAR.
Antara buku karya HAR yang disenaraikan
Senarai buku karya Shaharom Hussein

Senarai karya Za'ba
Awam-il-Sarkam

Aziz Afkar

HB Jassin

Kala Dewata

Mokhtar Petah

Nora

Datuk A. Samad Said
Buku ini merupakan sumbangan Allahyarham Abu Zaky Fadzil dan boleh dirujuk di Bahagian Koleksi Arkib dan Khas (nombor panggilan sementara 330) , Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM. 

No comments: