Thursday, June 21, 2012

Gaji Pokok seorang Profesor UKM suatu ketika dahulu

Laporan Tangga Gaji dan Syarat-syarat Perkhidmatan Kakitangan Akademik - 1971


Halaman yang menyatakan tangga gaji seorang Profesor UKM pada tahun 1971

Merujuk pada Laporan Tangga Gaji dan Syarat-syarat Perkhidmatan Kakitangan Akademik - 1971, tangga gaji seorang ahli akademik bertaraf Profesor bermula pada RM1800 dan mati gaji pada aras RM2290. Gaji pokok ini dinikmati oleh para profesor sekitar tahun 1971 dan jumlah gaji ini ternyata telah meningkat berpuluh kali ganda pada hari ini. Namun harus diingat, kos sara hidup pada tahun 70an tidak seperit hari ini, pada ketika itu, rumah boleh dimiliki pada harga sekitar 25 ribu, harga kereta pula adalah sekitar 10 ribu.

Sumber:
Laporan Tangga Gaji dan Syarat-syarat Perkhidmatan Kakitangan Akademik - 1971

No comments: