Friday, October 25, 2013

Undang-undang mewajibkan pemakaian Topi Keledar: bila ia bermula...

Oleh: Harith Faruqi Sidek


Iklan Topi Keledar dengan Standard MSI:1969.
Penguatkuasaan Undang-undang mewajibkan pemakaian Topi Keledar bagi penunggang motorsikal mula dilaksanakan pada tahun 1973. Sebelum itu telah diperkenalkan saranan memakai Topi Keledar yang diluluskan oleh MSI (kini SIRIM) pada tahun 1969 yang dikenali sebagai MSI:1969. Pada ketika itu, setiap Topi Keledar yang mendapat kelulusan MSI akan disertakan dengan sijil akuan ketulenan, dan pembeli perlumenyimpan keratan sijil ini bagi tujuan pemeriksaan oleh penguatkuasa sekiranya diperlukan kelak.Sumber:

New Straits Times, 5 Oktober 1973

Radin Umar R.S, Kulanthayan S, Law T.H, Ahmad H, Musa A.H & Mohd A.M.T. Helmet initiatives programs in Malaysia. Pertanika J. SCi. & Technology Supplement 13 (1): 29-40 (2005).

Wednesday, October 09, 2013